tDCS

Förhandsbokning för tDCS:
Namn*:
Email*:
*Måste anges
Jag bygger en tDCS. Det blir en version 2 av den lådan jag redan har byggt. Eftersom det finns folk som uttryckt intresse för att köpa ett kit kommer en begränsad upplaga finns tillgängt att köpa under våren för de som vill ha ett kit. Det är svårt att uppskatta priset. Det kommer bero mycket på materialkostnaderna, men jag anstränger mig till att hålla priset under 1000-lappen för ett kit.
När kiten finns tillgängliga skickas ett mail ut till de som bokat för vidare instruktioner.